Lapset museoon rajat ylittävän yhteistyön avulla

Toissa päivänä, keskiviikkona juhlittiin Eurooppalaisen yhteistyön -päivän merkeissä, näin myös Joensuussa. Kauppakeskus Iso Myyssä oli esillä kaiken kaikkiaan 18 Suomen ja Venäjän rajan ylittävää hanketta, joita rahoitetaan Karelia ENPI CBC -ohjelmasta. Jos tämä rahoituskanava on täysin tuntematon, lisätietoja ohjelmasta ja hankkeista löytyy täältä: http://www.kareliaenpi.eu/. Kannattaa käydä tutustumassa, sillä hankkeiden kirjo on hyvin laaja, aina kulttuurin kautta hyvinvointiin ja terveyteen, luonnonvarojen kestävästä käytöstä matkailuyhteistyöhön ja niin edelleen.

Pohjois-Karjalan museo oli näyttävästi mukana päivässä kahden Karelia ENPI CBC -ohjelmaan liittyvän hankkeen puitteissa: Museum Hypertext ja Museum for Family. Kiireisille kauppakeskuskävijöille tarjottiin mahdollisuutta osallistua kukkilintu-askarteluun ja tutustua näin kauppareissun lomassa yhteen karjalaisen kulttuuriperinnön piirteeseen. Mutta miksi juuri kukkilintu-askartelu? Siksi, että karjalainen kulttuuriperintö ja sen välittäminen lapsille on keskeinen teema Museum for Family -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää lapsille ja lapsiperheille suunnattua museotarjontaa ja tehdä pieniä muutostöitä sekä museon perusnäyttelyssä että Mukulakadulla nimenomaan lapsiasiakkaita silmälläpitäen. Tätä kehitystyötä tehdään yhteistyössä venäläisten kollegoiden kanssa hyviä, ja miksipä ei myös niitä vähemmän hyviä, kokemuksia ja käytäntöjä puolin ja toisin jakaen.

Kukkilintu-tuotoksia

Kehitystyön alkusysäyksenä on toiminut keväällä toteutettu kävijäkysely, jonka avulla kartoitettiin lapsiperheiden näkemyksiä ja toiveita museoon ja Mukulakatuun liittyen. Kävijäkyselyn tulokset olivat museon ja Mukulakadun kannalta ilahduttavan rohkaisevat. Asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä siihen toimintaan ja niihin oheistapahtumiin, joita Mukulakatu ja museo lapsiperheille tarjoavat.  Mukulakatua ja museota pidettiin lasten kannalta sopivina ajanviettopaikkoina ja inspiroivina ympäristöinä, ja mikä eritysesti ilahdutti meitä museolaisia oli se, että yllättävän moni lapsiperhe oli löytänyt Mukulakadun lisäksi Carelicumista myös museon näyttelyt. Erityisen sykähdyttävää vastauksissa näin museotädin näkökulmasta oli se, että kukaan vastaajista ei pitänyt museota konservatiivisena tai vanhanaikaisena paikkana, vaan ennen kaikkea paikkana, jossa voi viettää vapaa-aikaa ja oppia uusia asioita.

Vaikka kyselyn perusteella voisi sanoa, että moni asia on jo hyvin, niin onneksi aina voidaan asioita tehdä myös hieman paremmin, näin myös meillä museossa. Jotta museosta ja Mukulakadusta tulisi ehdottomia ykkösiä lasten ja lapsiperheiden vapaa-ajanviettopaikkoina, oli vastaajien toiveissa muun muassa lisää osallistavaa lastenkulttuuria, esimerkiksi erilaisia työpajoja ja eri teemoihin liittyviä lasten opastuskierroksia museon näyttelyihin. Lisäksi näyttelyiden teemojen toivottiin aika ajoin huomioivan erityisesti lapsiasiakkaat ja heidän kiinnostuksen kohteensa entistä paremmin. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta lapsia huomioivasta näyttelystä toimii kesäinen näyttelymme Lennossa, linnut Carelicumissa, joka osallisti kaikenikäisiä kävijöitä monin eri tavoin unohtamatta kuitenkaan tiukkaa faktatietoa; sehän on viime kädessä se museonäyttelyiden perusta.

Vastasiko yllä oleva ollenkaan sinun mielikuvaasi museosta ja Mukulakadusta? Oletko täysin eri mieltä? Eipä hätää, jos olet, niin suuntaa kulkusi välittömästi kohti Carelicumia, vastaa kyselyyn ja kerro oma mielipiteesi. Ideoita ja ajatuksia otamme vastaan vielä lokakuun ajan.


Ulla

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kesätyö taiteen keskellä

Hei! Tässä kirjoittelee Veera, 17-vuotias taidemuseon kesätyöläinen. Tällä hetkellä on meneillään kolmen viikon kesätyöni viimeinen päivä, j...